Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα
07:00 – 14:00
18:00 – 20:00
Τρίτη
07:00 – 14:00
18:00 – 20:00
Τετάρτη
07:00 – 14:00
Πέμπτη
07:00 – 14:00
18:00 – 20:00
Παρασκεή
07:00 – 14:00
Σάββατο
08:00 – 12:00
bisikilis,analisi

bisikilis,analisi


Εδώ γίνεται ανίχνευση και προσδιορισμός πρωτεϊνών, λιπιδίων, υδατανθράκων, ενζύμων, ηλεκτρολυτών, ιχνοστοιχείων και φαρμάκων στο πλάσμα και τον ορό του αίματος.

 • 5-Νουκλεοτιδάση
 • B6
 • B12
 • Carbamazepine (Tegretol)
 • CK
 • CK-MB
 • HDL-Χοληστερόλη
 • LDH
 • LDL-Χοληστερόλη
 • Lpa
 • Osteoprotogerin(OPG)
 • PAP-A πρωτεΐνη
 • Phenobarbital (Luminal, Cardenall)
 • Phenytoin (Epanutin, Dilantin)
 • Phenytoin+Phenobarbital (Difenal)
 • TIBC (σιδηροδεσμευτική ικανότητα)
 • VLDL-Χοληστερόλη
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • Αλβουμίνη
 • Αλδολάση
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • Αμυλάση
 • Απολιποπρωτείνη-Α1
 • Απολιποπρωτείνη-Β
 • Ασβέστιο
 • Βαλπροικό οξύ (Depakene)
 • γ-GT
 • Γαλακτικό οξύ
 • Διγοξίνη
 • Ιονισμένο ασβέστιο
 • Κάλιο
 • Κρεατινίνη
 • Λίθιο
 • Λιπάση
 • Μαγγάνιο
 • Μαγνήσιο
 • Μόλυβδος
 • Νάτριο
 • Ολικά λευκώματα
 • Ολικά λιπίδια
 • Ομοκυστείνη
 • Όξινη φωσφατάση
 • Οστεοκαλσίνη
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Σάκχαρο
 • Σελήνιο
 • Σίδηρος
 • Σφαιρίνες
 • Τρανσαμινάση SGPT
 • Τρανσαμινάση SGOT
 • Τρανσφερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Τροπονίνη Τ
 • Υδαντοίνη
 • Φερριτίνη
 • Φυλλικό οξύ
 • Φωσφόρος
 • Χαλκός
 • Χλώριο
 • Χολερυθρίνη έμμεση
 • Χολερυθρίνη άμεση
 • Χολερυθρίνη ολική

Στο τμήμα αυτό γίνεται προσδιορισμός των ορμονών που κυκλοφορούν στον ορό και το πλάσμα του αίματος.

 • 11-Δεοξυκορτιζόλη
 • 17-Κετοστεροειδή ούρων
 • 17-Υδρόξυπρογεστερόνη
 • 3 α γλυκουρονική ανδροστενεδιόλη
 • ACTH
 • a-Fp(Εγκυμοσύνη)
 • C-πεπτίδιο
 • DHEA ούρων
 • FSH
 • FT3
 • FT4
 • FT4I
 • INHIBIN B
 • LH
 • SHBG
 • Αγγειοτενσίνη Ι
 • Αδρεναλίνη
 • Αδρεναλίνη ούρων
 • Αλδοστερόνη
 • Αλδοστερόνη ούρων
 • Αλδοστερόνη σε όρθια θέση
 • Αλδοστερόνη σε ύπτια θέση
 • ΑΜΗ
 • Αντιδιουρητική
 • Αντιθυρεομικροσωμιακά αντισώματα (ΤΜ-Αb)
 • Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (TG-Ab)
 • Αντισώματα έναντι θυρεουπεροξειδάσης (TPO-Ab)
 • Αντισώματα υποδοχέων TSH (TSI)
 • Αυξητική ορμόνη(GH) (σωματοτροπίνη)
 • β-HCG
 • β-ενδορφίνη
 • Γαστρίνη ορού
 • Δ4-Ανδροστενεδιόνη
 • Δεσμευτική σφαιρίνη της θυροξίνης(TBG)
 • Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA)
 • Δεϋδροεπιανδροστερόνη θειϊκή (DHEA-S)
 • Δραστικ. ρενίνης πλάσματος
 • Ελεύθερη Οιστριόλη
 • Ερυθροποιητίνη
 • Θυρεοσφαιρίνη (TG)
 • Ινσουλίνη
 • Καλσιτονίνη/li>
 • Κατεχολαμίνες ούρων
 • Κορτιζόλη
 • Κορτιζόλη ούρων
 • Μετανεφρίνες ούρων
 • Νοραδρεναλίνη
 • Νοραδρεναλίνη ούρων
 • Νορμετανεφρίνες ούρων
 • Οιστραδιόλη (Ε2)
 • Οιστραδιόλη (Ε2) Εγκυμ.
 • Οιστριόλη (Ε3)
 • Οιστρογόνα ούρων
 • Οιστρόνη (Ε1)
 • Παραθορμόνη
 • Πλακουντιακό γαλακτογόνο HPL
 • Πρεγναδιόλη ούρων
 • Προγεστερόνη
 • Προλακτίνη
 • Ρενίνη
 • Σεροτονίνη 24ώρου
 • Σωματομεδίνη C
 • ΤSH
 • Τεστοστερόνη ελεύθερη
 • Τεστοστερόνη ολική
 • ΤΤ3
 • ΤΤ4
 • Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος

Στο συγκεκριμένο τμήμα με τον κατάλληλο εξοπλισμό που διαθέτει επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός και η ανάλυση πρωτεϊνών (στον ορό του αίματος και άλλα βιολογικά υγρά), λιπιδίων, ενζύμων καθώς και της αιμοσφαιρίνης στους διαφόρους τύπους της.

 • Ανοσοηλεκτροφόρηση πρωτεινών ορούΥποομάδες IgG
  • IgG 1
  • IgG 2
  • IgG 3
  • IgG 4
 • Ανοσοκαθήλωση ούρων
 • Ανοσοκαθήλωση πρωτεινών ορού
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
  • Αιμοσφαιρίνη A
  • Αιμοσφαιρίνη A2
  • Αιμοσφαιρίνη C ή Ε
  • Αιμοσφαιρίνη F
  • Αιμοσφαιρίνη S ή D
 • Ηλεκτροφόρηση αλκαλικής φωσφατάσης
  • Ισοένζυμο εντερικό
  • Ισοένζυμο ηπατικό 1
  • Ισοένζυμο ηπατικό ΙΙ
  • Ισοένζυμο νεφρικό
  • Ισοένζυμο οστικό
  • Ισοένζυμο πλακουντιακό
  • Ισοένζυμο χολικό
 • Ηλεκτροφόρηση ισοενζύμων CPK
  • CK-BB
  • CK-MB
  • CK-MM
 • Ηλεκτροφόρηση ισοενζύμων LDH
  • LDH-1
  • LDH-2
  • LDH-3
  • LDH-4
  • LDH-5
 • Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεινών
  • Lp(a)
  • α-λιποπρωτείνες
  • β-λιποπρωτείνες
  • προ-β-λιποπρωτείνες
  • Χυλομικρά
 • Ηλεκτροφόρηση πρωτεινών ορού
  • α 1 σφαιρίνη
  • α 2 σφαιρίνη
  • Αλβουμίνη
  • β σφαιρίνη
  • γ σφαιρίνη
  • Λόγος λευκωμ./σφαιρίνες
 • Ηλεκτροφόρηση χοληστερόλης
  • HDL-C
  • LDL-C
  • LDL/HDL
  • TC/HDL-C
  • VLDL-C

Mέσα από εξειδικευμένες αναλύσεις που γίνονται στο τμήμα αυτό είναι δυνατή η άμεση και ακριβής εκτίμηση των επίκτητων και κληρονομικών διαταραχών της πήξης του αίματος, καθώς και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας όλων των αντιθρομβωτικών φαρμάκων.

 • PT
 • Thrombin
 • α 1 Αντιπλασμίνη
 • Αναστολέας ενεργ. πλασμινογόνου PAI
 • Αντιθρομβίνη ΙΙΙ
 • Αντιπηκτικό λύκου
 • Αντίσταση στην πρωτείνη C
 • Αντισώματα έναντι καρδιολιπινών IgG, gM, IgA
 • αΡΡΤ
 • Ινωδογόνο
 • Μετάλλαξη factor V Leiden
 • Μετάλλαξη factor IIG20210A (Μετάλλαξη προθρομβίνης)
 • Μετάλλαξη MTHFR 677C (Μετάλλαξη ομοκυστείνης)
 • Μετάλλαξη MTHFR 1289A (Μετάλλαξη ομοκυστείνης)
 • Μοριακή ανίχνευση της μετάλλαξης του Αναστολέα Ενεργοποιητή Πλασμινογόνου (ΡΑΙ-Ι)
 • Μοριακή ανίχνευση του πολυμορφισμού 807C>T του γονιδίου της Γλυκοπρωτεΐνης των Αιμοπεταλίων(GPIa807C>T) με Ανάλυση PCR-RFLPs
 • Ομοκυστείνη
 • Παράγοντας 10 (Χ)/li>
 • Παράγοντας 11 (ΧI)
 • Παράγοντας 12 (ΧII)
 • Παράγοντας 8
 • Παράγοντας 9 (ΙΧ)
 • Παράγοντας VIII
 • Παράγοντας von Willebrand
 • Πλασμινογόνο (plasminogen)
 • Πρωτείνη C (protein C activity)
 • Πρωτείνη S (protein S activity)
 • Φιμπρονεκτίνη
 • Χρόνος πήξης

Είναι το τμήμα του εργαστηρίου στο οποίο πραγματοποιούνται οι εξετάσεις των φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών των ούρων καθώς και του ιζήματος αυτών.

 • Γενική ούρων (εξέταση φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών και μικροσκοπική εξέταση του ιζήματος)
 • 17-ΟΗΚορτικοστεροειδή
 • 5-ΗΙΑΑ
 • Ca/Crea
 • VMA
 • Άζωτο ούρων
 • Αλβουμίνη ούρων
 • Αμυλάση ούρων
 • Αμφεταμίνες ούρων
 • Ανδροστενεδιόνη ούρων
 • Αρυλοσουλφατάση
 • Ασβέστιο ούρων
 • Ασβέστιο διώρου
 • β –HCG ούρων
 • Γλυκόζη ούρων
 • Δ –Αμινολεβουλινικό οξύ
 • Κάθαρση κρεατινίνης
 • Κάθαρση ουρίας
 • Κάλιο ούρων
 • Κετονοσώματα
 • Κιτρικά
 • Κοπροπορφυρίνη ούρων
 • Κρεατινίνη διώρου
 • Κρεατινίνη ούρων
 • Κυστίνη ούρων
 • Λευκώματα Bence Jones
 • Λευκώματα ούρων
 • Μαγνήσιο ούρων
 • Μικροαλβουμίνη ούρων
 • Νάτριο ούρων
 • Ομοβαλινικό οξύ(HVA)
 • Ομογεντισικό οξύ
 • Οξαλικά
 • Ουρία ούρων
 • Ουρικό οξύ ούρων
 • Ουροπορφυρίνη ούρων
 • Ουροχολινογόνο ούρων
 • Πορφοχολινογόνο ούρων
 • Υδροξυπρολίνη ούρων
 • Υδροξυπρολίνη διώρου
 • Φαινυλαλανίνη
 • Φωσφόρος ούρων
 • Χαλκός ούρων
 • Χλωριούχα ούρων
 • Χολερυθρίνη ούρων

Προσδιορίζονται δείκτες νεοπλασίας στον ορό του αίματος.

 • a-Fp
 • ACE
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CEA
 • Chromogranin A
 • Cyfra 21-1
 • HE4
 • FREE PSA/PSA
 • NSE
 • Protein HE-4
 • PSA
 • PSA ελεύθερο
 • TPA
 • Αντιγόνο CA 125
 • Αντιγόνο CA 50
 • Αντιγόνο CA 72-4
 • β 2-μικροσφαιρίνη
 • Δείκτης νεοπλάσματος πλακώδους τύπου(SCC)
 • Καλσιτονίνη πλάσματος
 • Οστεοκαλσίνη
 • Παγκρεατικό πολυπεπτίδιο
 • Ποσοτικός προσδιορισμός της ανθρώπινης πρωτεΐνης της επιδιδυμίδας 4 (ΗΕ4)
 • Προστατική όξινη φωσφατάση
 • Σεροτονίνη ολ.αίματος

Με αυτοματοποιημένη μέθοδο γίνεται ανάλυση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών κυττάρων και σωματιδίων με βάση τη σκέδαση και το φθορισμό.

 • Δείγμα περιφερικό αίμα, μυελός, πλευριτικό, ασκητικό υγρό, ΕΝΥ.
  • DNA ανάλυση, προσδιορισμός των κυττάρων στη φάση ηρεμίας (G0/G1), στη φάση σύνθεσης DNS(S) και στη φάση μίτωσης (G2/M).
  • Αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα.
  • Διάγνωση οξείων, χρόνιων λευχαιμιών και λεμφωμάτων.
  • Διάγνωση των ανοσοανεπαρκειών
  • Ελάχιστη υπολειματική νόσος σε χρόνια και οξεία αιματολογικά νοσήματα.
  • Έλεγχος των HIV(+) ατόμων (μέτρηση απόλυτου αριθμού CD4 λεμφοκυττάρων).
  • Λειτουργική ανεπάρκεια των φαγοκυττάρων. (phagocytocis).
  • Λειτουργικότητα αιμοπεταλίων.
  • Μελέτη cross-match και αντιπατρικά αντισώματα
  • Μέτρηση απόλυτου αριθμού CD34+ κυττάρων (stem cells)
  • Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH)
  • Πλήρης διερεύνηση ανοσοφαινότυπου.
  • Προσδιορισμός της αποκοκκίωσης των βασεόφιλων
  • Προσδιορισμός της απόπτωσης (apoptosis)
  • Δείγμα ορός, πλάσμα, δακρυικό υγρό ή κυτταροκαλλιέργειες.
  • Chemokines: MIP-1a, MIP-1b, G-CSF, MIG, MCP-1.
  • Κυτταροκίνες: IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A, IL-22, TNFα, TNFβ.
  • Μέτρηση των διαλυτών μορίων (πρωτεϊνες, κυτταροκίνες) με τη χρήση σφαιριδίων (beads). TH1/TH2/TH17/TH22.
  • Πρωτεϊνες: sE-SELECTIN, sP-SELECTIN, sICAM-1, sICAM-3, sPECAM-1, sVCAM-1.
 • Δείγμα bal (βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα)
  • Διάγνωση σαρκοείδωσης, χρόνιων λοιμώξεων, εοσινοφιλίας κ.λ.π.
 • Δείγμα σπερματικό υγρό.
  • Ακεραιότητα ακροσωμιακής μεμβράνης.
  • Βιωσιμότητα σπερματοζωαρίων
  • DNA fragmentation (κατάτμηση) και απόπτωση σπέρματος
  • Μέτρηση ενδοσπερμικής αcrosomal πρωτεϊνης
  • Μέτρηση λευκών αιμοσφαιρίων
 • CD33
 • DFI Sperm (κατάτμηση)
 • Platelet derived microparticles
 • T-ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων προσδιορισμός
 • TH-17
 • Zap-70
 • Ακροσίνης ακεραιότητα μεμβράνης
 • Ανίχνευση ελάχιστης υπολειμματικής νόσου
 • Ανοσοφαινοτυπική εξέταση βρογχικού εκπλύματος (BALL)
 • Ανοσοφαινότυπος ολικού αίματος
 • Βιωσιμότητα σπερματοζωαρίων
 • γδ υποδοχείς Τ λεμφοκυττάρων

Πραγματοποιούνται εξετάσεις που αφορούν τα έμμορφα στοιχεία του αίματος (λευκά αιμοσφαίρια, ερυθρά αιμοσφαίρια αιμοπετάλια) καθώς επίσης και εξετάσεις συστατικών του πλάσματος και του ορού του αίματος.

 • Αλκαλάντοχη αιμοσφαιρίνη
 • Άμεση Coombs
 • Απτοσφαιρίνες
 • Βασεοφίλη στίξη
 • Γενική αίματος
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
 • ΔΕΚ
 • Έμμεση Coombs
 • Εξέταση για πλασμώδιο Laveran
 • Μορφολογία ερυθρών
 • Ομάδα αίματος
 • Παράγοντας Rhesus
 • Ποσοτικός προσδιορισμός G6PD
 • Τέστ δρεπάνωσης
 • ΤΚΕ
 • Ψυχροσυγκολλητίνες
 • Ωσμωτική αντίσταση ερυθρών

Γίνεται ανίχνευση των παθογόνων μικροοργανισμών (βακτηρίων, ιών, παρασίτων και μυκήτων ) άμεσα (Ag) ή έμμεσα (Ab) προκειμένου να προσδιοριστεί η υπάρχουσα λοίμωξη.

 • Borrelia Burgdorferi αντισώματα
 • Chlamydia Trachomatis IgG
 • Chlamydia Trachomatis IgA
 • Chlamydia Trachomatis IgM
 • CMV-IgG
 • CMV-IgM
 • Coxiella burnetii IgM
 • Coxiella Burnetii IgG
 • Epstein Barr IgG (NA)
 • Epstein Barr IgG (EA)
 • Epstein Barr αντισώματα καψιδίου IgG
 • Epstein Barr αντισώματα καψιδίου IgM
 • HAV-IgG
 • HAV-IgM
 • HBcAb
 • HBcAb-IgG
 • HBcAb-IgM
 • HBeAb
 • HBeAg
 • HBsAb
 • HBsAg
 • HBV–DNA (PCR)
 • HCV–RNA (PCR)
 • Helycobacter Pylori IgG
 • Helycobacter Pylori IgM
 • Helycobacter Pylori IgA
 • HIV I-II
 • HIV (PCR)
 • HSV I+II αντιγόνο
 • HSV-1 IgA
 • HSV-1 IgG
 • HSV-1 IgM
 • HSV-2 IgA
 • HSV-2 IgG
 • HSV-2 IgM
 • Leismania
 • Listeria IgG
 • Listeria IgM
 • Listeria (1+4b)
 • Mycoplasma Hominis IgG
 • Mycoplasma Hominis IgM
 • Mycoplasma Pneumoniae IgG
 • Mycoplasma Pneumoniae IgM
 • Parvo B19 (IgG/IgM)
 • PARVO-IgG
 • PARVO-IgM
 • Rickettsia Conorii IgG
 • Rickettsia Conorii IgM
 • Rickettsia Mozzerii IgG
 • Rickettsia Mozzerii IgM
 • ROTA-IgA
 • ROTA-IgG
 • ROTA-IgM
 • RPR
 • RSV αντιγόνο
 • RSV-IgA
 • RSV-IgG
 • RSV-IgM
 • TPHA (Ωχρού τρεπονήματος αιμοσυγκόληση)
 • Ureaplasma Urealyticum IgG
 • Ureaplasma Urealyticum IgM
 • Varicella Zoster IgM
 • Varicella Zoster IgG
 • Widal Salmonella typhi (TO-TH)
 • Αντισώματα Coxsackie τύπου A IgG
 • Αντισώματα Coxsackie τύπου Α IgM
 • Αντισώματα Coxsackie τύπου Β IgG
 • Aντισώματα Coxsackie τύπου B IgM
 • Αντισώματα Echo IgG
 • Αντισώματα Echo IgM
 • Αντισώματα HCV (NA-NB)
 • Αντισώματα Εχινοκόκκου
 • Wright
 • Ελονοσία IgG
 • Ερυθρά IgA
 • Ερυθρά IgG
 • Ερυθρά IgM
 • Ηπατίτιδας "D" IgM
 • Ηπατίτιδας "Α" ολικά αντισώματα
 • Ηπατίτιδας "D" αντιγόνο
 • Ηπατίτιδας "D" ολικά αντισώματα
 • Ιλαρά IgG
 • Ιλαρά IgM
 • Παρωτίτιδα IgG
 • Παρωτίτιδα IgM
 • Τέτανος IgG
 • Τοξόπλασμα IgA
 • Τοξόπλασμα IgG
 • Τοξόπλασμα IgM
 • Τοξόπλασμα PCR

Διενεργείται ανίχνευση και προσδιορισμός των παραμέτρων εκείνων που συμβάλλουν στη διάγνωση και παρακολούθηση των αυτοάνοσων νοσημάτων.

 • AMA
 • AMA M2
 • ANA
 • ANCA-C
 • ANCA-P
 • Anti-Amphiphysin (IgG)
 • Anti-C1q (IgG)
 • Anti-Cardiolipin (IgG/IgM)
 • Anti-CCP-2 (Αντισώματα έναντι κιτρουλίνης)
 • Anti-Cenp B (IgG)
 • Anti-ds DNA
 • Anti-EJ
 • Anti-ENA screening (IgG)
 • Anti-GAD IgG
 • Anti-Gliadin 65 (IgG/IgA)
 • Anti-HSV1 IgM
 • Anti-HSV2 IgM
 • Anti-Hu
 • Anti-IAA (αντι-ινσουλινικά) IgG
 • Anti-ICA (αντι-νησιδιακά) IgG
 • Anti-IFN-β abs
 • Anti-Jo1 (IgG)
 • Anti-Ku
 • Anti-LKM
 • Anti-MAG
 • Anti-MAG elisa IgM/IgG/IgA
 • Anti-MCV IgG
 • Anti-Mi-2
 • Anti-MPO (IgG)
 • Anti-MUSK
 • Anti-OJ
 • Anti-PL-7
 • Anti-PL-12
 • Anti-PM-Scl75
 • Anti-PM-Scl100
 • Anti-PNMA2 (Ma2/Ta)
 • Anti-PR3(IgG)
 • Anti-Prothrombin (IgG/IgM)
 • Anti-RNP/Sm
 • Anti-Ri
 • Anti-Ro (SS-A)
 • Anti-Scl70
 • Anti-Sm
 • Anti-SOX1
 • Anti-SRP(Signal Recognition Particle)
 • Anti-ss DNA
 • Anti-SSA (54)
 • Anti-SSA (56)
 • Anti-SSB
 • Anti-TNF alpha Blocker (ADA) elisa Enbrel
 • Anti-TNF alpha Blocker (ADA) elisa Humira
 • Anti-TNF alpha Blocker (ADA) elisa Remicade
 • Anti-tTG τρανσγλουταμινάση ανθρώπινου Ιστού IgA και IgG
 • Anti-URNP
 • Anti-Yo
 • Anti-β2 glycoprotein1 (IgG/IgM)
 • Anti-β2 γλυκοπρωτείνη1 IgG
 • Anti-β2 γλυκοπρωτείνη1 IgM
 • Anti-ιστόνες abs
 • Anti-σφιγγομυελίνη (IgG/IgM)
 • Anti-φωσφατιδικό οξύ (IgG/IgM)
 • Anti-φωσφατιδυλο-αιθανολαμίνη(IgG/IgM)
 • Anti-φωσφατιδυλο-ινοσιτόλη (IgG/IgM)
 • Anti-φωσφατιδυλο-σερίνη(IgG/IgM)
 • Anti-φωσφατιδυλο-χολίνη (IgG/IgM)
 • APCA
 • ASMA
 • ASTO
 • Borrelia Burgdorferi IgG abs
 • Borrelia Burgdorferi IgM abs
 • C1-INH (αναστολέας C1 εστεράσης)
 • C3
 • C4
 • CMV IgG avidity
 • CRP ( ποσοτικός προσδιορισμός)
 • CRP (ποιοτικός προσδιορισμός)
 • CΗ50 (ολικό αιμολυτικό συμπλήρωμα)
 • FTA
 • Gangliosides IgG-IgM
 • GM1 (IgG/IgM)
 • GM2 (IgG/IgM)
 • GM3 (IgG/IgM)
 • GD1a (IgG/IgM)
 • GD1b (IgG/IgM)
 • GT1b (IgG/IgM)
 • GQ1b (IgG/IgM)
 • HTLV I-II
 • Human IFN-β
 • Human IL-12
 • Human IL-17
 • Human IL-22
 • Human IL-23
 • MONOTEST
 • Phospholipids screening (IgG/IgM)
 • Quantiferon -TB Gold (ανίχνευση IFγ ύστερα από διέγερση με αντιγόνο μυκοβακτηριδίου φυματίωσης)
 • R0-52 (IgG)
 • RA-test
 • TPMT (erythrocytes thiopurine methyltranferase activity EIA)
 • VDRL
 • Ανίχνευση IFγ ύστερα από διέγερση με αντιγόνο μυκοβακτηριδίου φυματίωσης
 • Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι αντιγόνων που σχετίζονται με τη μυοσίτιδα
 • Ανίχνευση παρανεοπλασματικών νευρωνικών αντισωμάτων για την ανίχνευση πιθανής νεοπλασίας με νευρολογική σημειολογία
 • Ανοσοσυμπλέγματα
 • Αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα
 • Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM
 • Αντικεντρομεριδιακά αντισώματα
 • Αντιμικροσωμιακά αντισώματα
 • Αντιπαγκρεατικά αντισώματα
 • Αντιπατρικά αντισώματα
 • Αντισπερμικά αντισώματα
 • Αντισταφυλολυσίνη
 • Αντιστρεπτοκοκκική DNAse
 • Αντιστρεπτοκοκκική Υαλουρονιδάση
 • Αντισώματα έναντι TNF-a θεραπευτικών αντισωμάτων -anti-drug-abs. e.g Remicate, Enbrel και Humira
 • Αντισώματα Endomysium IgG
 • Αντισώματα Gliadin IgA/IgG
 • Αντισώματα έναντι γλουταμινικού οξέος και δεκαρβοξυλάσης
  • GAD-1
  • GAD-2
 • Αντισώματα έναντι ενδογενούς παράγοντα
 • Αντισώματα έναντι νουκλεοσωμάτων
 • Αντισώματα έναντι τιτίνης
 • Αντισώματα έναντι υποδοχέων ακετυλοχολίνης
 • Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα IgG
 • Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα IgM
 • Αντιωοθηκικά αντισώματα
 • Ειδική ανοσοσφαιρίνη IgE (RAST)
 • Κρυοσφαιρίνες ορού
 • Κύτταρα λύκου (Le-test)
 • Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών
  • IgG
  • IgM
  • IgA
  • IgE
  • IgD
 • Προσδ. αντιγόνου HLA-AB με μαγνητικά σφαιρίδια
 • Προσδ. αντιγόνου HLA-AB με ολιγινουκλεοτίδια
 • Προσδ. αντιγόνου HLA-B27 με μαγνητικά σφαιρίδια
 • Προσδ. αντιγόνου HLA-B27 με ολιγινουκλεοτίδια
 • Προσδ. αντιγόνου HLA-DR με ολιγινουκλεοτίδια
 • Προσδ. αντιγόνου HLA-DP με ολιγινουκλεοτίδια
 • Προσδ. αντιγόνου HLA-DQ με ολιγινουκλεοτίδια
 • Ρευματοειδής Παράγοντας RF (ποσοτικός προσδιορισμός)
 • Ριβοσωμιακή πρωτείνη Ρ
 • Υποτάξεις IgG ανοσοσφαιρινών
  • IgG1
  • IgG2
  • IgG3
  • IgG4

Ασχολείται με τη μελέτη των χρωμοσωμάτων και των γενετικών συνδρόμων για τη διαπίστωση της ύπαρξης αριθμητικών ή και δομικών χρωμοσωματικών ατυπιών.

 • FISH σπέρματος: Ανίχνευση ανευπλοειδειών των χρωμοσωμάτων 13, 18, 21, Χ και Υ
 • mFISH και Multi color banding (MCB)
 • Έλεγχος συνδρόμου DiGeorge/Velocardiofacial/CATCH 22:Ανίχνευση έλλειψης στην περιοχή 22q11.2 με τη τεχνική FISH

 • Έλεγχος συνδρόμου cri du chat: Ανίχνευση μικροελλείψεων στο μικρό βραχίονα του χρωμοσώματος 5 με τη τεχνική FISH

 • Έλεγχος συνδρόμου Wolf-Hirschhorn, WHS: Ανίχνευση έλλειψης στην περιοχή 4p16.3 με τη τεχνική FISH
 • Έλεγχος συνδρόμου Prader-Willi: Ανίχνευση έλλειψης στην περιοχή 15q11-q13 με τη τεχνική FISH

 • Έλεγχος συνδρόμου Angelman: Ανίχνευση έλλειψης στην περιοχή 15q11- q13 με τη τεχνική FISH
 • Έλεγχος συνδρόμου Smith-Magenis: Ανίχνευση έλλειψης στην περιοχή 17p11.2 με τη τεχνική FISH)

 • Έλεγχος συνδρόμου έλλειψης της περιοχής 1p36 (FISH)

 • Έλεγχος συνδρόμου Sotos: Ανίχνευση έλλειψης στην περιοχή 5q.35 με τη τεχνική FISH

 • Έλεγχος συνδρόμου Miller-Dieker/Lissencephaly: Ανίχνευση έλλειψης στην περιοχή 17p13.3 με τη τεχνική FISH

 • Έλεγχος συνδρόμου Rubinstein-Taybi: Ανίχνευση έλλειψης στην περιοχή 16p13.3 με τη τεχνική FISH

 • Έλεγχος συνδρόμου Williams-Beuren: Ανίχνευση έλλειψης στην περιοχή 7q11.23 με τη τεχνική FISH

 • Έλεγχος συνδρόμου Langer-Giedon: Ανίχνευση έλλειψης στην περιοχή 8q23.3-q24.13 με τη τεχνική FISH

 • Έλεγχος συνδρόμου Alagille: Ανίχνευση έλλειψης στην περιοχή 20p.12 με τη τεχνική FISH)

 • Έλεγχος συνδρόμου Kallmann: Ανίχνευση έλλειψης στην περιοχή Xp22.3 με τη τεχνική FISH

 • Έλεγχος χρωμοσωμικών ανακατατάξεων σε περιπτώσεις λευχαιμιών για την ανίχνευση διαφόρων ανωμαλιών π.χ. t(9;22)(q34q11), t(15;17)(q22q21), Inv(16)(p13q22), t(12;21)(p13q22), t(q23), 20q-, -5/5q-, -7/7q με τη τεχνική FISH
 • Έλεγχος αιματολογικών νεοπλασιών
 • Μεταγεννητικός έλεγχος
  • Καρυότυπος λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος
  • Καρυότυπος μυελού
  • Καρυότυπος σε ιστούς προϊόντων αποβολής
  • Καρυότυπος σε κύτταρα άλλων ιστών (πχ δέρμα)
 • Μοριακή ανίχνευση μικροελλειπτικών συνδρόμων με MLPA ή FISH:
  • 15q24 deletion syndrome
  • 17q21 microdeletion
  • 1p36 deletion syndrome
  • 22q13 / Phelan-McDermid
  • 2p16 microdeletion
  • 3q29 microdeletion
  • 9q22.3 microdeletion
  • Cri du Chat syndrome
  • DiGeorge region 2, 10p15
  • DiGeorge syndrome 22q11
  • Langer-Giedion syndrome, 8q
  • MECP2 / Xq28 duplication
  • Miller-Dieker syndrome, 17p
  • NF1 microdeletion syndrome
  • Prader-Willi syndrome/ Angelman syndrome
  • Smith-Magenis syndrome
  • Sotos syndrome, 5q35.3
  • WARG syndrome
  • Williams syndrome
  • Wolf-Hirschhorn syndrome
 • Μοριακός καρυότυπος (CGH)
 • Προγεννητικός έλεγχος
  • Καρυότυπος αμνιακού υγρού
  • Καρυότυπος εμβρυϊκού αίματος
  • Καρυότυπος χοριονικής λάχνης
 • Ταχεία ανίχνευση ανευπλοειδιών (QF PCR)

Στο τμήμα αυτό διενεργούνται καλλιέργειες βιολογικών υλικών (υγρών, εκκρίσεων και ιστών) με σκοπό την ανάπτυξη, απομόνωση και τυποποίηση τυχόν παθογόνων βακτηρίων καθώς και ο έλεγχος ευαισθησίας στις χημειοθεραπευτικές αγωγές.

 • Mayer κοπράνων
 • Ph σπέρματος
 • Strept test
 • Άμεσο παρασκεύασμα κολπικού επιχρίσματος για : μύκητες, τριχομονάδες, κόκκους, Neisseria
 • Άμεσο παρασκεύασμα ουρηθρικού εκκρίματος για Neisseria
 • Άμεσο παρασκεύασμα ουρηθρικού εκκρίματος για μύκητες
 • Άμεσο παρασκεύασμα οφθαλμικού επιχρίσματος
 • Άμεσο παρασκεύασμα πτυέλων
 • Άμεσο παρασκεύασμα πτυέλων για B. Koch(Ziehl-Nielsen)
 • Άμεσο παρασκεύασμα πτυέλων για ασπέργιλο
 • Άμεσο παρασκεύασμα πτυέλων(μικροσκοπική για κρυστάλλους)
 • Άμεσο παρασκεύασμα τραχηλικού επιχρίσματος για Neisseria
 • Άμεσο παρασκεύασμα τριχών,νυχιών,ξεσμάτων δέρματος για μύκητες
 • Αναζήτηση χλαμυδίων σε ουρηθρικό έκκριμα
 • Aναζήτηση χλαμυδίων σε οφθαλμικό επίχρισμα
 • Αναζήτηση χλαμυδίων σε προστατικό
 • Αναζήτηση χλαμυδίων σε τραχηλικό επίχρισμα
 • Αναζήτηση χλαμυδίων στα ούρα
 • Αναζήτηση χλαμυδίων στο σπέρμα
 • Αντιμυκητόγραμμα
 • Δοκιμασία αντοχής Helycobacter Pylori στα χημειοθεραπευτικά
 • Εξέταση κοπράνων για Rota ιούς
 • Ηωσινόφιλα ρινικού
 • Ηωσινόφιλα δακρύων
 • Κ/α αμυγδαλικού επιχρίσματος
 • Κ/α αρθρικού υγρού
 • Κ/α κολπικού εκκρίματος
 • Κ/α κολπικού εκκρίματος αναέροβια
 • Κ/α κοπράνων
 • Κ/α κοπράνων για Campylobacter
 • Κ/α κοπράνων για Yersinia
 • Κ/α ουρηθρικού εκκρίματος
 • Κ/α οφθαλμικού εκκρίματος
 • Κ/α προστατικού μετά μάλαξη προστάτη
 • Κ/α προστατικού υγρού
 • Κ/α πτυέλων
 • Κ/α πτυέλων για B.Koch
 • Κ/α πύου ωτός
 • Κ/α ρινικού εκκρίματος
 • Κ/α σπέρματος
 • Κ/α τραχηλικού
 • Κ/α τριχών,νυχιών,ξεσμάτων δέρματος
 • Κ/α τριχών,νυχιών,ξεσμάτων δέρματος για μύκητες
 • Κ/α υγρού κύστης τραχήλου
 • Κ/α φαρυγγικού επιχρίσματος
 • Καλλιέργεια γαστρικού υγρού Helycobacter Pylori
 • Μυκόπλασμα κολπικού
 • Μυκόπλασμα ουρηθρικού
 • Μυκόπλασμα ούρων
 • Μυκόπλασμα σπέρματος
 • Ορολογική ταυτοποίηση εντερ/νων μικροβίων
 • Ουρεόπλασμα ουρηθρικού
 • Ουρεόπλασμα κολπικού
 • Ουρεόπλασμα ούρων
 • Ουρεόπλασμα σπέρματος
 • Ουρηθρικό έκκριμα για τριχομονάδες
 • Ουροκ/α για B.Koch
 • Ουροκ/α μετά μάλαξη προστάτη
 • Ουροκ/α προ μάλαξης προστάτη
 • Ουροκαλλιέργεια
 • Παρασιτολογική κοπράνων
 • Πυοσφαίρια σπέρματος
 • Σπερμοδιάγραμμα
 • Τέστ κυήσεως
 • Τέστ ευαισθησίας στα αντιβιοτικά
 • Τυποποίηση στρεπτοκόκκων φάρυγγος
 • Τυποποίηση στρεπτοκόκκων ωτός
 • Τυποποίηση στρεπτοκόκκων ρινός

Το τμήμα αυτό πραγματοποιεί εξετάσεις τα αποτελέσματα των οποίων υποδεικνύουν την καταλληλότερη θεραπεία την οποία πρέπει να λάβει ο ασθενής σύμφωνα με το γενετικό του προφίλ (εξατομικευμένη θεραπεία). Η Φαρμακογονιδιωματική έρευνα (pharmacogenomics) έχει σκοπό, με την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων μοριακής βιολογίας, να αποκαλύψει συγκεκριμένα γονίδια και γενετικούς πολυμορφισμούς που επηρεάζουν την ανταπόκριση σε συγκεκριμένα φάρμακα. H Φαρμακογενετική σήμερα μπορεί να παρέχει ασφάλεια ως προς την επιλογή μιας συγκεκριμένης θεραπείας. Ο μεταβολισμός των περισσότερων φαρμάκων επηρεάζεται συνήθως από γενετικούς πολυμορφισμούς στα εμπλεκόμενα γονίδια, με αποτέλεσμα τα άτομα να μεταβολίζουν με διαφορετικό ρυθμό κάποια φάρμακα. Τα άτομα που παρουσιάζουν αυξημένο μεταβολισμό ενός φαρμάκου απαιτούν αυξημένη δοσολογία, αντίθετα με τα άτομα με βραδύ μεταβολισμό του φαρμάκου που απαιτούν χαμηλότερη δοσολογία. Επιπλέον, υπάρχουν και άτομα με γενετική ανεπάρκεια ενζύμων, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση του φαρμάκου στον οργανισμό και τον κίνδυνο ανεπιθύμητων αντιδράσεων τοξικότητας.  Pαντεβού για Εξωτερική Αιμοληψία

Παρέχεται από το εργαστήριο εξωτερική αιμοληψία κατ'οίκον πάντοτε με ραντεβού
Τηλ :25310-33003iso9001
Vein Viewer Flex

bisikilis,analisi